Заводчики, що виїхали до Швейцарії та вже отримали статус резидента F у Швейцарії. Вам потрібно перенести назву свого розплідника МКФ до Швейцарського кінологічного клубу, щоб продовжувати свою племінну діяльність під егідою Швейцарського кінологічного клубу.

Законодавчі вимоги до розведення собак у Швейцарії значно суворіші, ніж в Україні. Наприклад, існують вимоги до площі і кількості собак, які утримуються в розпліднику. Вимоги, щодо собак і порід, в різних регіонах Швейцарії можуть відрізнятися, ї їх порушення каратися офіційною владою.

Щоб захистити наших заводчиків, які отримали статус резидента F, пропонуємо їм, звернутися до відповідних породних клубів у своєму регіоні Швейцарії, та отримати від них підтримку і допомогу у перенесенні свого розплідника до Швейцарського кінологічного клубу.

ТЕРМІНОВО (до 04.09.2023 р.), просимо заводчикам та розплідникам, які перебувають у Швейцарії, але продовжують вести племінну діяльність через наш Осередок КСУ, надати наступну інформацію: прізвище заводчика або власника розплідника, назва розплідника, порода(и), кількість собак.

Також, до 18.09.2023 року потрібно заводчикам та власникам розплідників, які вимушено виїхали до інших країн та продовжують вести племінну діяльність через наш Осередок КСУ надати нам інформацію: прізвище заводчика або власника розплідника, назва розплідника, порода(и), кількість собак, країна місцезнаходження.

Інформацію необхідно надати на e-mail: kannelclub1@gmail.com

Також нагадуємо сплатити членські внески (200грн/рік). Сплатити ви можете на наші банківські реквізити або скористатися оплатою онлайн